กวางโจวเทรดแฟร์ ครั้งที่125

พร้อมไปไหว้ขอพร ณ ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน

วันที่ 1-4 พ.ค. 62

ไปกับ

ราคาเพียง 25,900.-

เฟส 3 วันที่ 1-5 พ.ค. 62 เวลา 09.30 - 18.00 น.

ผลิตผ้าและเสื้อผ้า

   - เสื้อผ้าบุรุษและสตรี

   - เสื้อผ้าเด็ก

   - ชุดชั้นใน

   - Sport and Casual Wear

   - Furs, Leather, Downs & Related Products

   - Fashion Accessories & Fittings

   - Home Textiles

   - Textile Raw Materials & Fabrics

   - พรม & สิ่งทอ

รองเท้า

อุปกรณ์สำนักงาน, ถุงบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กีฬา ท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ยา, เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

   - Medicines and Health Products

   - Medical Devices, Disposabls and Dressings

ผลิตภัณฑ์อาหาร & สินค้าพื้นเมือง

อ่านรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ : www.cantonfair.org.cn 

ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน

ที่พักโรงแรม

อาหาร

Day1

1/5/19

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - กวางโจว 

EASELAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 เย็น : ภัตตาคาร(ติมซำ)

Day2

2/5/19

เข้างานกวางโจวเทรดแฟร์ - ช้อปปิ้งที่ถนนปักกิ่ง

EASELAND HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า : โรงแรม 
กลางวัน : -ทานที่งานเอง-
เย็น : ภัตตาคาร(ชาบู ซุ่นเต๋อ)

Day3

3/5/19

เข้างานกวางโจวเทรดแฟร์ - ช้อปปิ้งที่ซ่างเซี่ยจิ่ว

EASELAND HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า : โรงแรม 
กลางวัน : -ทานที่งานเอง-
เย็น : ภัตตาคาร (กุ้งมังกร)

Day4

4/5/19

เที่ยวชมภูเขาดอกบัว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเหรียญหัวซาน - ช้อปปิ้งถนนอีเต๋อลู่ - เดินทางกลับประเทศไทย

เช้า : โรงแรม 
กลางวัน : ณ ภัตตาคาร(ซีฟู้ด)
เย็น : -
ตารางเวลาการเดินทางในแต่ละวัน

วันที่1 1/5/19

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - กวางโจว 

ช่วงสาย
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางสู่กวางโจว
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร(ติ่มซำ) หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ จะพาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ณ EASELAND HOTELหรือเทียบเท่า
ลิ้งค์ที่พัก http://www.easelandhotel.com/index.html

วันที่2 2/5/19

เข้างานกวางโจวเทรดแฟร์ - ช้อปปิ้งที่ถนนปักกิ่ง

ช่วงเช้า
- รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม
- หลังรับประทานอาหารเสร็จพาทุกคนไปงาน กวางโจวเทรดแฟร์ โดยทุกท่านจะต้องมีบัตรเข้างาน 
     ขั้นตอนการขอบัตรเข้างาน
     1. กดขอบัตรเชิญงานแฟร์ได้ที่ลิ้งค์นี้ http://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/BuyserLogin
     2. เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำบัตรเข้างาน
          2.1. รูปถ่าย 2 ใบหน้าตรง (พื้นหลังสีขาว ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด)
          2.2. นามบัตรภาษาอังกฤษ ชื่อ+นามสกุล+ที่อยู่+เบอร์โทรศัพท์+อีเมลที่ติดต่อได้
 **สำหรับท่านที่มีบัตรเข้างานแล้ว สามารถเข้างานได้เลย (บัตรแข็งสีฟ้า) หากบัตรสูญหายหรือลืมนำไปจะต้องจ่ายค่าทำบัตรใหม่ที่หน้างานเอง 200หยวนต่อท่าน** 
หลังจากทำบัตรเสร็จทุกท่านจะได้เข้างาน เดินชมงานตามอัธยาศัย
ช่วงกลางวัน
ทุกท่านสามารถเลือกทานอาหารที่งานได้ตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำ
- ทุกท่านพร้อมกันที่รถ พาทุกท่านไปรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(ชาบู ซุ่นเต๋อ) 
- หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ถนนปักกิ่ง เป็นย่านคนเดินที่สะท้อนถึงความทันสมัยของกวางโจว คล้ายราชประสงค์ของกรุงเทพฯ แหล่งชอปปิ้งแบบถนนคนเดิน เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรือง และมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงค์ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมายให้เลือกซื้อ ในยามเย็นและกลางคืน จะมีบรรยากาศเย็นสบาย ผู้คนจะมาเดินช้อปปิ้งมากเป็นพิเศษ เมืองนี้จึงได้รับการขนานนามว่า "สวรรค์แห่งหารช้อปปิ้ง"
- หลังจากช้อปปิ้งซื้อของเสร็จ จะพาทุกท่านกลับเข้าที่พัก EASELAND HOTEL หรือเทียบเท่า
บรรยากาศภายในงานกวางเจาเทรดแฟร์
บรรยากาศแหล่งช้อปปิ้งที่ถนนปักกิ่ง
วันที่3  3/5/19
เข้างานกวางโจวเทรดแฟร์ - ช้อปปิ้งที่ซ่างเซี่ยจิ่ว
ช่วงเช้า
- รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม
- หลังรับประทานอาหารเสร็จพาทุกคนไปงาน กวางโจวเทรดแฟร์ โดยที่ทุกท่านจะต้องพกบัตรเข้างานไปด้วย
ช่วงกลางวัน
ทุกท่านสามารถเลือกทานอาหารที่งานได้ตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำ
- ทุกท่านพร้อมกันที่รถ พาทุกท่านไปรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งมังกร)
- หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ซ่างเซี่ยจิ่ว   ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว เป็นถนนสายธุรกิจแห่งแรกของเมืองกวางโจว ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา พื้นที่โดยยรอบเป็นย่านเมืองเก่าซีกวน (Xiguan) ซึ่งมีลักษณะอาคารทั้งสไตล์จีนและสไตล์ยุโรปผสมกันไป และยังเต็มไปด้วยตรอกต่างๆอีกจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศของถนนคนเดินแห่งนี้จะมีความคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเย็น ไปจนถึงตอนค่ำของทุกวัน  ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางโจว ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดทั้งอาหาร สินค้าแฟชั่น และของที่ระลึกต่างๆ จากร้านค้าทั้งหมดกว่า 300 ร้าน ตลอดความยาวถนน 1.2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน
- หลังจากช้อปปิ้งซื้อของเสร็จ จะพาทุกท่านกลับเข้าที่พัก EASELAND HOTEL หรือเทียบเท่า
บรรยากาศแหล่งช้อปปิ้งที่ซ่างเซี่ยจิ่ว
วันที่4  4/5/19
 เที่ยวชมภูเขาดอกบัว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเหรียญหัวซาน - ช้อปปิ้งถนนอีเต๋อลู่
ช่วงเช้า
- รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม
- หลังรับประทานอาหารเสร็จพาทุกคนไป ไหว้ขอพร ณ ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน 
ประวัติความเป็นมาของภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน
             ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซานนั้น ในอดีตถือเป็นหนึ่งในสองแหล่งเหมืองหินที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งมีการเริ่มทำเหมืองตั้งแต่ในยุคราชวงศ์ฮั่น หรือกว่าสองพันปีก่อน ผลจากการทำเหมืองเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้มีการขุดเจาะถ้ำมากมายในภูเขา และทำให้พื้นที่ของภูเขามีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมมากมาย ส่วนศาสนสถานต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นบนภูเขานั้นได้มีการเริ่มสร้างพร้อมกับการสร้างเมืองในยุคราชวงศ์ชิง หรือช่วง ค.ศ. 1600 เป็นต้นมา และเนื่องจากภูเขาลูกนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์อันยอดเยี่ยม ในอดีตจึงมีการตั้งค่ายทหารและสร้างป้อมปราการและแนวกำแพงขึ้นบนภูเขา ซึ่งยังคงหลงเหลือให้เห็นมาจนถึงทุกวันนี้
             ชื่อของภูเขาดอกบัวนั้นมีที่มาจากเรื่องเล่าว่าเมื่อนานมาแล้ว มีมังกรชั่วร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลจีนใต้ และมังกรตัวนี้ได้สร้างคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำไข่มุกของเมืองกวางโจว จนทำให้ไร่นาและเรือหาปลาของชาวบ้านได้รับความเสียหายนับครั้งไม่ถ้วน จนกระทั่งวันหนึ่ง เจ้าแม่กวนอิมได้ผ่านมาบริเวณนี้ และได้โยนแท่นดอกบัวลงในน้ำเพื่อควบคุมมังกรชั่วร้ายตัวนั้นเอาไว้ ผู้คนก็เชื่อกันว่าแท่นดอกบัวดังกล่าวได้กลายมาเป็นหินดอกบัวที่อยู่บนภูเขา จนนำมาสู่การขนานนามภูเขาลูกนี้ว่าภูเขาดอกบัว
**เล่าขานกันว่า หากขอพรจะได้ดังสมความปรารถนา แต่จะต้องขอเพียง 1 ข้อเท่านั้น**
 
ช่วงบ่าย-เย็น
- ช้อปปิ้งถนนอีเต๋อลู่ และเดินทางกลับประเทศไทย
บรรยากาศ ณ ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน
ขอบคุณรูปภาพจาก Palanla กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2FykHOn
หมายเหตุ
ตารางการเดินทางต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ห้องพัก 1 ห้องต่อ 2 ท่าน (สำหรับท่านที่พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท)
2. ท่านที่ต้องการล่ามส่วนตัว ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 1คนต่อ1วัน (กรุณาแจ้งล่วงหน้าว่าต้องการวันที่ 2หรือ3 พ.ค. 62)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ไม่รวมค่าทิปไกค์ประมาณ 50 หยวนต่อท่าน
2. ไม่รวมค่าล่ามส่วนตัว 2,000 บาทต่อวัน  ขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละท่าน 
3. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าห้องพักเดี่ยว ขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละท่าน 
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. จองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน (ช้าสุดวันที่ 11 เม.ย. 2562)
2. ต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ทางทีมงานภายใน 2-3 หลังจอง เนื่องจากต้องดำเนินการเรื่องการขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน
3. โอนเต็มจำนวนทันที เนื่องจากทางทางบริษัท ต้องจ่ายค่าเครื่องบิน ที่พัก มิเช่นนั้นทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที
4. กรณีต้องการยกเลิกทริปต้องแจ้งก่อนเดินทาง 15 วัน หากไม่แจ้งภายใน 15 วัน ทางบริษัทขออนุญาติปรับในราคา 13,900 บาททันที และโอนคืนในส่วนที่เหลือ เนื่องจากทางเราได้จ่ายสำรองไปล่วงหน้าแล้ว
5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอวีซ่า

1. หลังสือเดินทางตัวจริง
2. กรอกเอกสารแนบเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (เอกสารแนบด้านล่าง)
3. รูปภาพ 2 ใบ
     กฏการถ่ายรูปภาพมีดังนี้
     3.1. รูปสีพื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
     3.2. ขนาดของรูปถ่าย 48 มม.x 33 มม. ความกว้างส่วนศีรษะ 15 มม. ถึง 22 มม. ความสูงส่วนศีรษะ: 28 มม. ถึง 33 มม.
                                                                                                 ตัวอย่างรูปภาพ
     3.3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได ้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได ้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
     3.4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได ้ ยกเว้นแว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
     3.5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้าสีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่างหรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
     3.6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
     3.7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้น
กรอกเอกสารในการขอวีซ่าดังนี้ (ข้อ2)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

icon-01.png
icon-03.png
youtube-symbol.png

@sexydigital

Rozze Chinese Expert

สร้างแบรนด์ไทยบุกจีน โกยเงินหยวน

Rozze Chinese Expert & Sexy Digital

+66 81 629 6262 , +66 2077 5633

ติดต่อสอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสารได้ที่

1516921060youtube-subscribe-png-red-whit
line-add-friend.png

+66 81 629 6262, +66 2077 5633